7763 Egerág, Szabadság tér 1.

Helyi Termelői Piac

Az Egerági Helyi Termelői Piac
HÁZIRENDJE.
A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a piacon történő árusítási lehetőségekből. Ezeknek a piacoknak legfőbb szándéka a vidéki kistermelők, őstermelők minőségi termékeinek piacra juttatása, valamint a piac vonzáskörében élők jó minőségű, hazai agrár termékekhez juttatása kedvező árakon. Közismert tény, hogy a jelenlegi viszonyok között bizonyos agrártermékek piaci árának cirka 80%-a felvásárlókon keresztül a kereskedőkhöz és a feldolgozókhoz kerül és csupán 20% marad a termelőknél. 
Az egerági piacon a reklámot, a helyet és a piaccal kapcsolatos szolgáltatásokat lényegében ingyenesen biztosítjuk.
Az árusítani szándékozóknak meg kell értetniük, hogy ezeken az alkalmakon a szokásos napi piaci árak alatt 10-20 %-kal kell árusítaniuk, annak érdekében, hogy a vásárlók számára ne csak a hazai minőség, hanem az árak is vonzóvá tegyék – bevásárló központok helyett – a piacon történő vásárlást. 
• Az árus a piacunkon egy előre kialakított rend szerint 1-3 tonnánál nem nagyobb gépjárművével beállhat a piac területére és a plató vége mögött kialakított árusító helyről, a gépjárművek motorjának kikapcsolt állapota mellett, árusíthat. 
• Az árusítási helyek áru fajtánként vannak egymás mellé elhelyezve. 
– Zöldség-gyümölcs, savanyúság, dísznövény. 
– Aszalt gyümölcs, méz, puszedli, őrölt paprika, mák, gyógynövény készítmények. 
-Állati eredetű termékek. /füstölt hús félék, szalonna, zsír/ Tőkehús, élőállat nem árusítható!
– Tej, tejtermék 
– Tojás
– Pékáru
• Az áruk beszállítását a piacnyitás előtt egy órával lehet megkezdeni. (reggel 06:30)
• Nyitva tartás a vásárlók részére reggel 07:30-12:00 óráig. (hideg hónapokban 08:00-12:00-ig) 
• Az árus sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt, vágott baromfit, tojást csak Baranya megyéből és a közvetlenül szomszédos megyékből hozhat és árusíthat, az élelmiszer higiéniás szempontok betartása mellett. Ezért is kell piacunkon igazolni a származási helyet. Nyílt piacunkon tőkehús árusítása tilos. 
• Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni. 
• Hozott hűtőpulthoz szükséges áramot, egyeztetés után a piac üzemeltetője biztosít. 
• A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru (vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb.) kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható. 
• Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak.
 
• Az árus a maga termelte és forgalmazott zöldség-gyümölcs áruról permetezési naplót kell vezessen és a piac üzemeltetőjének és a szakhatóságok munkatársainak felszólítás esetén be kell mutassa. 
• Vadon termő gombát piacunkon nem lehet árusítani. (kivéve ha az árus maga engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru maga gomba szakértői engedéllyel rendelkezik)
• A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik. 
• Az árus a keletkező saját hulladékát köteles elszállítani. A szemét ott hagyásáért a piac üzemeltetője 5000 Ft bírságot számolhat fel, vagy kizárhatja az árust a következő árusítási lehetőségekből. 
• Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán, vagy alatta helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül. 
• Az árusító helyek esővédelmét (pl. ernyő) az árus köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.
• A piac területén lévő ivóvíz kutat az árus nem használhatja termékei megtisztítására. 
• Illemhelyet az árusok térítés mentesen használhatják. 
• Tárolást, raktározást a piac üzemeltetője nem vállal. 
• Mérlegkölcsönzéssel a piac üzemeltetője nem foglalkozik. Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni. 
• Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből. 
Az árusok felelőssége – felszólítás esetén – az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiénia garantálása, permetezési naplók bemutatása. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó tv. vagy rendelet szerint az árusok felelőssége. A kistermelők kötelesek betartani továbbá a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló  52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben foglaltakat.
Széchenyi 2020