7763 Egerág, Szabadság tér 1.

Startprogram

Segély helyett kereset!

A Magyar Kormány 2012. évi közmunkaprogramja „Startprogram” néven vált ismerté.

A program a tavalyi év késő őszén kezdődött. Ekkor kereste meg a Kormányhivatal az Önkormányzatokat és ekkor kellett elkészíteni a 2012-es programot. Kritérium volt, hogy az elkészítendő program 3 éven belül saját lábára álljon és állami segítség nélkül önfenntartó legyen. Ezt különböző szinten szakértők vizsgálták meg, támasztották alá.

Az egerági startprogram az alábbi feladatköröket öleli fel:

–    szántóföldi növénytermesztés
–    állattenyésztés
–    óvodai, iskolai konyha újraindítása. 

1./ Növénytermesztés
Az Önkormányzat tulajdonában lévő 5,8 hektáron takarmánynövényt és kertészeti kultúrát termesztünk. A takarmánynövények az állattenyésztés takarmányszükségletét biztosítják, míg a kertészeti kultúra a konyha alapanyag szükségletét, téli tárolást, piaci értékesítést és a szociális felhasználást segíti.

2./ Állattenyésztés
Az állattenyésztési ágazat sertés tenyésztést és hizlalást jelent. Magyar nagy fehér hússertés és mangalica fajták hasznosításával. Az állattenyésztésnek biztosítania kell a konyha húsigényét, a novemberben induló helyi húsbolt, húsellátását és a tervezett húsfeldolgozó alapanyag igényét.

3./  Óvodai, iskolai konyha
A konyha újraindítása és Önkormányzati felügyelet alá vonásának a célja, hogy az intézménybe járó gyermekek, a szociálisan rászorultak, az egyedülállók és a közétkeztetésbe önkéntesen résztvevők, jó minőségű, helyi anyagokat felhasználó ételhez jussanak. A másik két ágazat feladata, hogy a konyha alapanyag szükségletének mintegy 80%-t megtermeljük.

Széchenyi 2020