7763 Egerág, Szabadság tér 1.

Egerág SE

Egerág Sportegyesület

Az egyesület célja a rendszeres testedzés, sportolás és versenyzési lehetőség biztosítása, az egészséges életmód, kultúra iránti igény felkeltése és biztosítása minden korosztály és nem számára.

Egerág és környékén élők sportolási igényeinek kielégítése, sportolási lehetőség biztosítása. Infrastruktúra biztosítása a sportoláshoz, sportlétesítmény fejlesztése, működtetése. Egészséges életmódra nevelés. Helyi versenyek rendezése, megyei és egyéb szervezésű versenyeken való részvétel biztosítása. A sport népszerűsítése. Megfelelő utánpótlás nevelés érdekében az egerági Arany János Általános Iskolával való együttműködés.

Az 1946-ban alapított Sportegyesületnek jelenleg csak labdarúgó szakosztálya működik. Korábban női-férfi kézilabda csapat és atlétikai csapatunk is volt.

A csapat korábbi bajnoki helyezéseit az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg:
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/170
Felnőtt csapatunk a Baranya megyei 3-ad osztályban szerepel. Tavaly az előkelő 3-ik helyen végzett csoportjában és idén is az első 5 hely valamelyikének megszerzése a cél.
Az eredményeink javulásának köszönhetően szerencsére  egyre több szurkoló látogatja sportrendezvényeinket és szurkol csapatainknak.  Köszönjük kitartó támogatásukat!
Az utóbbi években számos pályázati lehetőséget célzott meg csapatunk kisebb-nagyobb sikerrel.
Az idei évtől jogosultak vagyunk az adó 1%-ból történő felajánlások fogadására, illetve sikerrel pályáztunk Tao támogatásra melynek programját az alábbi linkeken tekinthetik meg.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján a következő határozatok születtek.


Riportfilm az Egerág SE-ről – 2021

Pécs TV logo


Név Letöltés Fájlméret Fájltípus
Név Letöltés Fájlméret Fájltípus
Egerág SE dokumentumtár
   2017 - 2018
   2018 - 2019
   2019 - 2020-2021

Ebben a mappában nincsenek fájlok.

Széchenyi 2020